donderdag 19 november 2009

Persoonlijke leerdoelen . . .

Het is heel erg belangrijk om tijdens je stage leerdoelen te hebben. Deze moeten SMART gemaakt worden. Hieronder heb ik als voorbeeld mijn leerdoelen gezet:

Leerdoel 1:
Aan het eind van deze stage wil ik de theorie van gespreksvaardigheden toe kunnen passen in gesprekken met jongeren en ouders.

Specifiek
Ik wil de gesprekvaardigheden filteren die ik de afgelopen twee jaar heb geleerd. Ik wil de gespreksvaardigheden gebruiken die ik nodig heb om een goed gesprek te kunnen voeren met jongeren en ouders. Gespreksvaardigheden die ik heb geleerd zijn: open en actief luisteren, open en gesloten vragen stellen, reframen, feedback geven en krijgen, samenvatten en parafraseren.

Meetbaar
Er is niet duidelijk hoeveel gesprekken er gevoerd zullen worden, dat hangt van het aantal zaken af die binnenkomen. Wel is het duidelijk dat ik in september en oktober mee ga kijken, dat ik van november tot januari delen, of een heel gesprek zelf mag doen onder begeleiding, en dat ik vanaf februari zelfstandig gesprekken mag voeren. Mijn stagebegeleider controleert mij, en bepaald wanneer ik het goed genoeg doe om zelfstandig gesprekken te voeren.

Acceptabel
Ik verwacht niet dat ik het leerdoel binnen een maand onder de knie heb. Ik zal de Halt-medewerkers goed moeten observeren. Zelf zal ik moeten spelen met mijn vaardigheden tot ik de manier heb gevonden die het beste aansluit bij de gesprekken.

Realistisch
Het leerdoel is haalbaar, want de gesprekken met ouders en jongeren zijn een belangrijk onderdeel van de halt – afdoening. Tevens sluiten de gesprekken aan op de geleerde communicatieve vaardigheden.

Tijdsgebonden
Werken aan dit leerdoel zal gebeuren vanaf september 2009 tot juni 2010.

Leerdoel 2:
Aan het eind van deze stage wil ik binnen de gegeven kaders van de organisatie en de wet- en regelgeving, oplossingen op maat realiseren met betrekking tot de delicten die zijn gepleegd door een jongere.

Specifiek
Ik wil de competentie “Discretionaire ruimte” gebruiken om de strafmaat en de uitvoering van de Halt-afdoening te bepalen voor een jongere die een delict heeft gepleegd. Discretionaire ruimte is oplossingen op maat realiseren, binnen de gegeven kaders van de organisatie en mogelijkheden van wet- en regelgeving.

Meetbaar
Hoe vaak er een strafmaat of uitvoering bepaalt moet worden, hangt af van het aantal zaken die binnenkomen. Wel is het duidelijk dat ik in september mee kijk en van oktober tot januari het zelf mag bepalen onder begeleiding, en dat ik vanaf februari zelfstandig de strafmaat en de uitvoering mag bepalen. Mijn stagebegeleider controleert mij, en bepaalt wanneer ik het goed genoeg doe om zelfstandig de strafmaat en de uitvoering mag bepalen.

Acceptabel
Ik verwacht niet dat het maanden duurt voordat ik het leerdoel onder de knie heb. Ik zal moeten kijken hoe de Halt-medewerkers de strafmaat en de uitvoering van de Halt-afdoening bepalen. Zelf zal ik veel vragen moeten stellen over waarom iets tot stand komt. Dit doe ik om een goed beeld te krijgen over de bepalingen.

Realistisch
Het leerdoel is haalbaar, want het bepalen van de strafmaat en de uitvoering van de Halt-afdoening zijn een belangrijk onderdeel van de halt – afdoening. Er komen redlijk wat zaken binnen en bij elke zaak moet er een strafmaat en afdoening worden bepaald. Elke zaak heeft een andere bepaling, dit komt onder andere door de leeftijd en het delict.

Tijdsgebonden
Werken aan dit leerdoel zal gebeuren vanaf september 2009 tot juni 2010.

Leerdoel 3:
Aan het eind van dit stagejaar wil ik zelfstandig en zelfverzekerd voorlichtingen, over verschillende modules, kunnen geven op het middelbaar- en voortgezet onderwijs.

Specifiek
Ik wil de verschillende modules voor een klas, van het basis- en voortgezet onderwijs, kunnen presenteren op een manier die echt overkomt. Ik wil kunnen inspringen op wat er in de groep leeft, ik wil creatief kunnen zijn.

Meetbaar
Er is duidelijk dat er veel voorlichtingen staan gepland. Ik ga voor elke module een paar keer mee om te kijken, ik ga elke module een keer geven onder begeleiding, daarna mag ik de module zelfstandig geven. Er wordt gebruik gemaakt van evaluatieformulieren voor docenten en leerlingen. Mijn stagebegeleider controleert mij, en bepaalt mede aan de hand van de evaluatieformulieren wanneer ik zelfstandig een voorlichting mag geven.

Acceptabel
Ik verwacht dat ik het leerdoel snel onder de knie heb. Ik verwacht dat ik na een paar keer kijken, en een paar keer geven, dit wel voor elkaar moet krijgen. Ik zal veel voorlichtingen moeten geven om vaardig te worden.

Realistisch
Het leerdoel is haalbaar, want het geven van 6 verschillende voorlichtingslessen aan het basis- en het voortgezet onderwijs is een belangrijk onderdeel van de taken van een halt – medewerker.

Tijdsgebonden
Werken aan dit leerdoel zal gebeuren vanaf september 2009 tot juni 2010.

Leerdoel 4:
Ik wil op de goede manier zaken kunnen inschrijven in AURAH, zodat er op correcte wijze een dossier van een jongere tot stand komt.

Specifiek
Ik wil het programma AURAH kunnen gebruiken, zodat ik dossiers van jongeren tot stand kan laten komen op de manier die verwacht wordt van een halt-medewerker.

Meetbaar
Er is niet duidelijk hoeveel dossiers er gemaakt moeten worden, dit hangt van het aantal zaken af die binnenkomen. Wel is het duidelijk dat ik begin september het programma krijg uitgelegd en vanaf halverwege september tot januari zelfstandig zaken mag verwerken die worden gecontroleerd. Vanaf februari mag ik zelfstandig zaken verwerken. Ook hier controleert mijn stagebegeleider mij, en bepaalt hij wanneer ik het goed genoeg doe om zelfstandig zaken te mogen verwerken.

Acceptabel
Ik verwacht niet dat ik het leerdoel binnen een maand onder de knie heb. Er zullen telkens andere zaken binnen komen, zodat ik elke keer met nieuwe situaties kom te zitten. Ik zal veel vragen moeten stellen, zodat ik dit weer kan toepassen in toekomstige zaken.

Realistisch
Het leerdoel is haalbaar, want het administratief verwerken van Halt-afdoeningen is een belangrijk onderdeel van de halt – afdoening.

Tijdsgebonden
Werken aan dit leerdoel zal gebeuren vanaf september 2009 tot juni 2010.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten